Uverejnenie úplného textu prednášok formou monografie - MedStat 2016

UVEREJNENIE ÚPLNÉHO TEXTU PREDNÁŠOK FORMOU MONOGRAFIE - MEDSTAT 2017

ÚPLNÉ ZNENIE TEXTOV JEDNOTLIVÝCH PREDNÁŠOK

BUDE UVEREJNENÉ FORMOU PUBLIKÁCIE V MONOGRAFII

 

MedStat 2017

Úplné texty prednášok žiadame odoslať najneskôr do 15. 10. 2017 na adresu: jan.luha@fmed.uniba.sk

Po tomto termíne nie je možné úplné texty prijímať s cieľom uverejnenia v monografii MedStat 2017!