Program MedStat 2017

Predbežný program:

Štvrtok, 26. 10. 2017
11:00 hod. - 13:00 hod.
prezentácia účastníkov
13:00 hod. - 13:15 hod.
otvorenie konferencie
13:15 hod. - 15:30 hod.
rokovanie konferencie - pozvané prednášky
15:30 – 16:00 hod.
prestávka
16:00 - 18:00 hod.
rokovanie konferencie - pozvané prednášky
20:00 hod. – 22:00 hod.
spoločenský večer
Piatok, 27. 10. 2017
 7:00 hod. -   8:00 hod.
raňajky
 8:00 hod. - 10:00 hod.
vystúpenia účastníkov konferencie
10:00 hod. - 10:20 hod.
prestávka s občerstvením
10:20 hod. -13:45 hod.
vystúpenia účastníkov konferencie
13:45  – 14:00 hod. 
záver konferencie