Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

V mene organizačného a programového výboru si  

Vás dovoľujeme pozvať na

VIII. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU

medicínskej štatistiky

 

M e d s t a t  2 0 1 7

 

v dňoch


26. - 27.  10.  2017

 

Hotel Áčko Ružomberok
 

Tešíme sa na stretnutie s vami v Ružomberku!

MUDr. Štefan Madarász, PhD.

prednosta Neurologickej kliniky

ÚVN SNP FN Ružomberok

predseda organizačného výboru

mob.: +421 905 961 268

e-mail:

madaraszs@gmail.com