POZOR! PREDLŽENIE DEADLINE!

Vážení kolegovia, vážené kolegyne! 
 
 
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že organizačný výbor 
predlžuje termín registrácie za znížený poplatok 
t.j. 40 Eur/pre študentov 5 Eur a termín odosielania 
abstraktov a úplnych textov prednášok do 15.10.2017!