Dôležité termíny

Termín konania konferencie  26. - 27. 10. 2017

Úhrada konferenčného poplatku za zvýhodnenú cenu: do 15. 10. 2017

Spoločenský večierok: 26. 10. 2017 - v prípade, že zo strany účastníkov

konferencie bude záujem o spoločenský večierok

Termín odoslania potvrdenia o zaplatení konferenčného poplatku za

zvýhodnenú cenu: do 15. 10.  2017.

Termín odoslania úplnych textov prednášok s cieľom publikácie:

do 15. 10. 2017